Z ostatnich ID:

 Filtr dla kategorii:Edukacja

Cena od do

Powiadom mnie...

... o najnowszych ogłoszeniach

Statystyka serwisu ogloszeniapolska.pl

 1. Dziś odwiedziło nas: 6111 osób.
 2. W ostatnich 7 dniach: 31104 osób.
 3. Teraz serwis przegląda: 194 osób.

Lista ogłoszeń

znaleziono: 13
  Dodane przez:
 • Dowolne
 • Osobę prywatną
 • Firmę
 • Obserwowane (0)

Poprzednia 1 Następna
Kurs agent celny - Delta Szkoła Biznesu
Kurs agent celny - Delta Szkoła Biznesu

Szkoła Delta przy pl. Żołnierza Polskiego 5 w Szczecinie zaprasza na kurs Agenta Celnego, który rozpocznie się 12 maja 2018r. Palowane ukończenie kursu - 10 czerwca 2018r.

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przyswojenie oraz pogłębienie wiedzy niezbędnej w pracy agenta celnego.
Kurs będzie przydatny dla pracowników agencji celnych, składów celnych, wolnych obszarów celnych, firm zajmujących się eksportem i importem, firm przewozowych, spedycyjnych oraz wszystkich osób zainteresowanych zagadnieniami celnymi. Ukończenie kursu daje możliwość znalezienia pracy w ww. firmach.

Kurs obejmuje 35 godzin wykładów i konsultacji oraz 85 godzin samokształcenia kierowanego.W dniu złożenia karty zgłoszeniowej należy wpłacić 25% wartości kursu (300 zł). Kwota ta będzie stanowiła potwierdzenie rezerwacji miejsca na kursie.

Warunki wpisu na listę agentów celnych w Ministerstwie Finansów:

Na listę agentów celnych wpisuje się, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. z 2015 r. poz. 858), osobę fizyczną, jeżeli spełnia następujące warunki:

• Posiada kwalifikacje lub doświadczenie w zakresie obsługi celnej podmiotów gospodarczych

• Ma pełną zdolność do czynności prawnych

• Wystąpiła z wnioskiem o wpis na listę agentów celnych

• Nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe

Zapraszamy na naszą stronę internetową http://www.delta.edu.pl/

cena:0.00 PLN
10-04-2018
ID: 783804
Szczecin
zachodniopomorskie
Polska
obserwuj kategoria: Edukacja Kursy i szkolenia Pozostałe kursy odsłon: 44
Seksualność - szkolenie dla studentów psychologii
Seksualność - szkolenie dla studentów psychologii

Zapraszamy na cykl zajęć dla przyszłych psychologów. Na spotkaniach będziemy zajmować się tematyką seksualności i intymności osób, którym zamierzamy pomagać. Otrzymasz bogatą wiedzę opartą o wieloletnie doświadczenie zawodowe w pracy terapeutycznej.

Dowiesz się m.in. jak i po co pytać o życie seksualne, z czym możesz się spotkać w tym temacie, jak rozmawiać z dzieckiem, z nastolatkiem i z dorosłym, o co mogą pytać rodzice (rozwój psychoseksualny), jak odróżnić normę od patologii i zaburzeń, co to jest tożsamość seksualna, orientacja i preferencje, źródła trudności w pożyciu, kiedy seks szkodzi (nadużycia i traumy, seksoholizm, szkodliwe przekonania, granice wolności seksualnej), jak przekonania i postawy psychologa mogą utrudniać pracę, z czym pracujemy, a kiedy odesłać do seksuologa.

Zainwestuj w swoją przyszłość zawodową.
Odbędzie się 6 spotkań, po 3 godz., w godzinach wg potrzeb grupy. Zaczynamy w kwietniu/maju. Koszt: 95 zł za spotkanie, przy płatności za całość zniżka: 520 zł.

Prowadzą: mgr Joanna Lida (psychoterapeutka z dużym doświadczeniem), mgr Martyna Kulesza (uk. studia podyplomowe z seksuologii klinicznej).

cena:95.00 PLN
18-03-2018
ID: 780712
Szczecin
zachodniopomorskie
Polska
obserwuj kategoria: Edukacja Kursy i szkolenia Pozostałe kursy odsłon: 69
Zatrudnianie cudzoziemców + dofinansowanie z BUR
Zatrudnianie cudzoziemców + dofinansowanie z BUR

Seka S.A. Oddział w Szczecinie zaprasza serdecznie na szkolenie "Zatrudnianie cudzoziemców - aktualne przepisy"

Cele szkolenia: przekazanie uczestnikom szkolenia niezbędnej wiedzy dotyczącej zatrudniania cudzoziemców zgodnie z obowiązującymi przepisami. Odpowiedzi na indywidualne pytania osób biorących udział w szkoleniu dotyczące „Zatrudniania cudzoziemców”.

Adresaci szkolenia: szkolenie przeznaczone jest dla pracodawców, pracowników księgowości, działów kadr i płac i innych mających zamiar zatrudnić cudzoziemców, a także dla firm już zatrudniających osoby spoza obszaru RP

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu: zdobycie przez kursantów wiedzy z zakresu:

- zatrudniania cudzoziemców
- rozliczania cudzoziemców
- ubezpieczeń społecznych cudzoziemców zatrudnionych w Polsce

Zakres tematyczny:

I. Definicja „cudzoziemca”

II. Zatrudnianie cudzoziemców

III. Rozliczanie

IV. Ubezpieczenia społeczne cudzoziemców zatrudnionych w Polsce

Miejsce szkolenia: Seka S.A. O/Szczecin, ul. Żubrów 3

Termin szkolenia: 09.03.2018

Cena: 500 PLN za osobę

Zgłoszenia i szczegółowy opis szkolenia: https://www.seka.pl/szkolenia/zatrudnianie-cudzoziemc%c3%b3w-aktualne-przepisy-95579/

Uwaga! Istnieje możliwość dofinansowania kursów i szkoleń ze środków UE w wysokości od 50% do nawet 80%!

Co należy zrobić:

1. Wyszukać szkolenie na stronie www.seka.pl (oddział Szczecin) i wypełnić zgłoszenie
2. Wyszukać szkolenie na stronie https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl (Baza Usług Rozwojowych)
3. Zgłosić się do jednego z trzech operatorów Funduszu Usług Rozwojowych (Polska Fundacja Przedsiębiorczości, Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego, Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego) z kartą usługi szkoleniowej pobraną ze strony https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

cena:500.00 PLN
16-02-2018
ID: 776478
Szczecin
zachodniopomorskie
Polska
obserwuj kategoria: Edukacja Kursy i szkolenia Pozostałe kursy odsłon: 106
Aktualne zasady gospodarowania odpadami
Aktualne zasady gospodarowania odpadami

Seka S.A. Oddział w Szczecinie serdecznie zaprasza na szkolenie pn. "Aktualne zasady gospodarowania odpadami - obowiązki przedsiębiorców"

Adresaci szkolenia: pracownicy przedsiębiorstw odpowiedzialni za ochronę środowiska, biura księgowe, specjaliści ds. ochrony środowiska

Zakres tematyczny:

1) Omówienie zmian wynikających z wejścia w życie nowej ustawy o odpadach.
2) Zasady gospodarowania poszczególnymi kategoriami odpadów. Terminy planowanych zmian, plany w zakresie BDO. Magazynowanie oraz transport odpadów w tym niebezpiecznych.
3) Decyzje administracyjne w zakresie gospodarowania odpadami. Praktyczne sposoby gospodarowania odpadami w firmie.
4) Prowadzenie właściwej ewidencji i sprawozdawczości odpadów w przedsiębiorstwie: karty przekazania odpadu, karty ewidencji odpadu, roczne sprawozdania.
5) Przygotowanie do kontroli Woj. Inspektoratu Ochrony Środowiska i Urzędu Marszałkow. w aspekcie gospodarowania odpadami. Sankcje karne wynikające z nowej ustawy o odpadach.
6) Pytania, dyskusja i konsultacje indywidualnych problemów.

Cena: 500 PLN za osobę

Termin: 29.01.2018

Miejsce: Seka S.A. Oddział w Szczecinie, ul. Żubrów 3

Zgłoszenia: https://www.seka.pl/szkolenia/aktualne-zasady-gospodarowania-odpadami-obowi%c4%85zki-przedsi%c4%99biorc%c3%b3w-86207/

Uwaga! Istnieje możliwość skorzystania z dofinansowania do szkolenia w wysokości od 50 do 80% w ramach Funduszu Usług Rozwojowych (Baza Usług Rozwojowych - www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl).

Dysponentem środków z Funduszu Usług Rozwojowych na terenie woj. zachodniopomorskim są:
1) Polska Fundacja Przedsiębiorczości
2) Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego
3) Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego

cena:500.00 PLN
11-01-2018
ID: 771146
Szczecin
zachodniopomorskie
Polska
obserwuj kategoria: Edukacja Kursy i szkolenia Pozostałe kursy odsłon: 138
Obowiązki przedsiębiorców - ochrona środowiska
Obowiązki przedsiębiorców - ochrona środowiska

Seka S.A. Oddział w Szczecinie serdecznie zaprasza na szkolenie pn. "Obowiązki przedsiębiorców z zakresu ochrony środowiska w świetle aktualnych wymagań prawnych"

Cele szkolenia: Zapoznanie uczestników z obowiązkami jakie na przedsiębiorców nakładają aktualne przepisy dotyczące ochrony środowiska.

Adresaci szkolenia: Szkolenie rekomendowane jest dla przedsiębiorców oraz osób odpowiedzialnych za kwestie związane z tematyką ochrony środowiska

Zakres tematyczny:

1. Przedstawienie aktualnych aktów prawnych z zakresu ochrony środowiska.
2. Omówienie obowiązków jakie nakładają na przedsiębiorców przepisy ochrony środowiska w kwestii:
a) gospodarki wytworzonymi odpadami,
b) gospodarki wodno-ściekowej,
c) ochrony powietrza atmosferycznego,
d) gospodarki opakowaniami,
e) ochrony środowiska akustycznego.
3. Charakterystyka wymaganych z zakresu ochrony środowiska: pozwoleń, zezwoleń oraz decyzji.
4. Opłaty i kary.

Cena: 500 PLN za osobę

Termin: 26.01.2018

Miejsce: Seka S.A. Oddział w Szczecinie, ul. Żubrów 3

Zgłoszenia: https://www.seka.pl/szkolenia/obowi%c4%85zki-przedsi%c4%99biorc%c3%b3w-z-zakresu-ochrony-%c5%9brodowiska-w-%c5%9bwietle-aktualnych-wymaga%c5%84-prawnych-86206/

Uwaga! Istnieje możliwość skorzystania z dofinansowania do szkolenia w wysokości od 50 do 80% w ramach Funduszu Usług Rozwojowych (Baza Usług Rozwojowych - www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl).

Dysponentem środków z Funduszu Usług Rozwojowych na terenie woj. zachodniopomorskim są:
1) Polska Fundacja Przedsiębiorczości
2) Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego
3) Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego

cena:500.00 PLN
11-01-2018
ID: 771144
Szczecin
zachodniopomorskie
Polska
obserwuj kategoria: Edukacja Kursy i szkolenia Pozostałe kursy odsłon: 138
Zatrudnianie cudzoziemców - aktualne przepisy
Zatrudnianie cudzoziemców - aktualne przepisy

Seka S.A. Oddział w Szczecinie zaprasza serdecznie na szkolenie "Zatrudnianie cudzoziemców - aktualne przepisy"

Cele szkolenia: przekazanie uczestnikom szkolenia niezbędnej wiedzy dotyczącej zatrudniania cudzoziemców zgodnie z obowiązującymi przepisami. Odpowiedzi na indywidualne pytania osób biorących udział w szkoleniu dotyczące „Zatrudniania cudzoziemców”.

Adresaci szkolenia: szkolenie przeznaczone jest dla pracodawców, pracowników księgowości, działów kadr i płac i innych mających zamiar zatrudnić cudzoziemców, a także dla firm już zatrudniających osoby spoza obszaru RP

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu: zdobycie przez kursantów wiedzy z zakresu:

- zatrudniania cudzoziemców
- rozliczania cudzoziemców
- ubezpieczeń społecznych cudzoziemców zatrudnionych w Polsce

Zakres tematyczny:

I. Definicja „cudzoziemca”

II. Zatrudnianie cudzoziemców

III. Rozliczanie

IV. Ubezpieczenia społeczne cudzoziemców zatrudnionych w Polsce

Miejsce szkolenia: Seka S.A. Oddział w Szczecinie, ul. Żubrów 3 (posiadamy bezpłatny parking)

Termin szkolenia: 22.01.2018

Cena: 500 PLN za osobę

Zgłoszenia i szczegółowy opis szkolenia: https://www.seka.pl/szkolenia/zatrudnianie-cudzoziemc%c3%b3w-aktualne-przepisy-89279/

Uwaga! Istnieje możliwość skorzystania z dofinansowania do szkolenia w wysokości od 50 do 80% w ramach Funduszu Usług Rozwojowych (Baza Usług Rozwojowych - www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl).

Dysponentem środków z Funduszu Usług Rozwojowych na terenie woj. zach-pom. są:
1) Polska Fundacja Przedsiębiorczości
2) Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego
3) Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego.

cena:500.00 PLN
11-01-2018
ID: 771140
Szczecin
zachodniopomorskie
Polska
obserwuj kategoria: Edukacja Kursy i szkolenia Pozostałe kursy odsłon: 138
Poprzednia 1 Następna

Wybierz wg. województwa

Popularne miasta z ogłoszeniami

 1. Szczecin
 2. Police
 3. Łozienica
 4. Mierzyn
 5. Goleniów
 6. Lubieszyn
 1. Gryfino
 2. Dobra
 3. Świnoujście
 4. Przecław
 5. Dołuje
 6. Stobno
 1. Gryfice
 2. Międzyzdroje
 3. Benice
 4. Warzymice
 5. Bezrzecze
 6. Kołbaskowo
 1. Poznań
 2. Pobierowo
 3. Lisowo
 4. Nowogard
 5. Kliniska Wielkie
 6. Międzywodzie

Ogłoszenia za granicą

 

 1. Dania
 2. Finlandia
 3. Holandia
 4. Niemcy
 5. Norwegia
 6. Szwecja
 7. Wielka Brytania

  Strefa użytkownika
 1. Logowanie
 2. Rejestracja
 3. Reklamacje
 4. Pomoc
 5. Dodaj ogłoszenie
  Regulamin
 1. Skrócony
 2. Pełny
 3. Polityka prywatności
  Kontakt
 1. Kontakt
 
  2012 Ogłoszenia Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone.  
 

stat4u