Polityka prywatności

Zakres udostępniania informacji o użytkowniku

OgloszeniaPolska.pl zasadniczo nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom.

Dane o użytkowniku ujawniamy tylko na wniosek uprawnionej instytucji, w przypadku naruszenia przez użytkownika przepisów prawa.

 

Prawo do weryfikacji, modyfikacji i usunięcia danych osobowych

Każdemu użytkownikowi, który wypełnił formularz na stronie serwisu OgloszeniaPolska.pl zapewniamy dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia. Użytkownik może uzyskać dostęp do swoich danych po uprzedniej autoryzacji.

 

Przechowywanie i ochrona informacji

Dane osobowe naszych użytkowników przechowujemy i przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa Unii Europejskiej.

 

Cookies

Używamy cookies, tj. informacji zapisywanych przez serwer OgloszeniaPolska.pl na komputerze użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Cookies dostarczają nam danych statystycznych o użytkowniku i korzystaniu przez niego z poszczególnych elementów naszego serwisu. Możemy umieścić cookies w celu monitorowania ruchu użytkowników pomiędzy serwisem OgloszeniaPolska.pl, a współpracującymi z nami serwisami internetowymi. Nie odpowiadamy za stosowanie cookies na innych stronach internetowych dostępnych dla użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronach OgloszeniaPolska.pl.